วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-gp

ดูแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-gp

[ไฟล์แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น